Nov 3, 2012

Shimokitazawa | Kamiuma | Tokyo Station | Haneda Airport